گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۹ چه روندی را پیش خواهد گرفت؟

رسانه کلیک – در این مطلب به بررسی روند تغییرات گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۹ و تفاوت های آن با سال های گذشته پرداخته ایم.  اگرچه گردشگران کماکان مشغول گشت و گذار در نقاط مختلف جهان هستند؛ با این وجود رشد گردشگری نسبتا کمتر شده است. آیا سال ۲۰۱۹ قرار است ادامه ای بر این […]

نوشته گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۹ چه روندی را پیش خواهد گرفت؟ اولین بار در رسانه کلیک. پدیدار شد.